Indstil kandidat

Du kan indstille kandidater i følgende kategorier:

Erhvervsprisen 2020

Indstil kandidat

Medarbejder-
prisen 2020

Indstil kandidat

Iværksætter-
prisen 2020

Indstil kandidat

Jobcentrets Virksomhedspris

Indstil kandidat

Virksomheds-
mentorprisen

Indstil kandidat

Handelsprisen 2020

Indstil kandidat

Håndværker-
prisen 2020

Indstil kandidat

Fødevareprisen 2020

Indstil kandidat

Erhvervsprisen 2020

Erhvervsprisen gives til en virksomhed der de seneste år har gjort et særligt godt stykke økonomisk eller socialt arbejde, eller som har udrullet et bemærkelsesværdigt initiativ med et erhvervsmæssigt sigte. I vurderingen af kandidaterne skal der lægges vægt på disse parametre:

◙ At virksomheden bidrager til vækst og udvikling indenfor erhverv og/eller turisme i Skive Kommune.

◙ At virksomheden viser lokalt engagement og er en god ambassadør for Skiveegnen udadtil.

Medarbejderprisen 2020

Medarbejderprisen gives til en medarbejder, elev eller lignende, der har ydet en særlig god service eller skabt en særlig god oplevelse for kunder, kolleger eller nogle helt andre. Det kan være en unik hændelse eller en generelt god performance. I vurderingen af kandidaterne skal der lægges vægt på disse parametre:

► Faglig dygtighed

► Opfindsomhed og idérigdom

►Bidrag til trivsel og god kultur

Iværksætterprisen 2020

Iværksætterprisen overrækkes til en iværksætter der har gjort sig særligt bemærket. Den tildeles en iværksættervirksomhed der er max. 5 år gammel. Virksomheden skal være etableret og drevet gennem en succesfuld opstart og et vedvarende engagement, og nu være en sund virksomhed i vækst, og med potentiale. I vurderingen af kandidaterne skal der lægges vægt på disse parametre:

► Virksomhedens eller produktets originalitet og opfindsomhed

► Performance

► Virksomhedens potentiale inden for bl.a. arbejdspladser, produktudvikling, markedsandele m.v.

Jobcentrets Virksomhedspris 2020

Virksomhedsprisen bliver hvert år uddelt til en virksomhed i Skive Kommune, der har gjort en særlig indsats på beskæftigelsesområdet.

Virksomhedsprisen går til en virksomhed, der har udvist særlig rummelighed og samtidig opnået gode resultater med integration af personer i jobcenterets målgruppe. Det kan fx være flygtninge, sygemeldte, fleksjobbere eller ledige på kontant- og uddannelseshjælp. I vurderingen af kandidaterne bliver der lagt vægt på:

► Engagement og drive

► Den gode historie til inspiration for andre

► Socialt ansvar og opnåede resultater

Virksomhedsmentorprisen 2020

Virksomhedsmentorer er engagerede medarbejdere, som er mentor for én eller flere personer i aktivering på virksomheden (offentlig eller privat). Virksomhedsmentorer yder i hverdagen en stor og helt afgørende støtte til de ledige i virksomhedsaktivering, som af forskellige årsager ikke ved egen kraft formår at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. I vurderingen af kandidaterne bliver der lagt vægt på:

  • Engagement og drive i mentor arbejdet
  • Effekter af mentorarbejdet
  • Bidrag til trivsel og god kultur i virksomheden

Handelsprisen 2020

Handelsprisen overrækkes til den handelsvirksomhed, der formår at skabe en god oplevelse for sine kunder. Det kan være gennem indretning, service, udbud af produkter, events eller lignende. Alt hvad der er med til at skabe en god samlet oplevelse for kunden. Virksomheden indstilles af kunderne selv. Alle handelsbrancher kan indstilles. Dvs. butikker, webbutikker, bilforhandlere, banker, frisører osv. I vurderingen af kandidaterne skal der lægges vægt på disse parametre:

► Originalitet og nyhedsværdi

► Service og kundebetjening

►Oplevelser for kunden ift. butikkens udvikling og merindtjening

Håndværkerprisen 2020

Håndværkerprisen overrækkes til en håndværkervirksomhed som formår at skabe en på mange parametre god oplevelse for sine kunder. Dette kan være gennem veludført arbejde, god service, en ekstraordinær indsats for at tilfredsstille kunden eller lignende. Alt hvad der er med til at skabe en god samlet oplevelse for kunden. Virksomhederne indstilles af kunderne selv. I vurderingen af kandidaterne skal der lægges vægt på disse parametre:

► Faglig dygtighed

► Service og kundetilfredshed

►Engagement og drive

Fødevareprisen 2020

Fødevareprisen gives til en fødevareaktør på egnen, som gennem sin produktion, sit engagement som forening, eller som hobbyvirksomhed har været med til enten at skubbe bag på en udvikling på egnen, enten indenfor skabelse af arbejdspladser, skabelse af nye produkter eller nye samarbejder, eller på sin helt egen måde er innovativt eller bæredygtigt tænkende. Alle fødevareaktører kan indstilles. Dvs. restauranter, producenter, foreninger, madentusiaster, kokke, osv.

I vurderingen af kandidaterne skal der lægges vægt på disse parametre:

  • Faglig dygtighed
  • Opfindsomhed og idérigdom
  • Engagement ift. lokale fødevarer
  • Bidrag til udvikling på Skiveegnen